Behandelingen


  • Home
  • Behandelingen

Op welke basis bepalen wij de behandeling?

Het Obesitascentrum Waasland houdt zich bezig met de behandeling van de brede populatie van mensen met overgewicht.

Deze kunnen afhankelijk van hun BMI worden onderverdeeld in diverse categorieën.

Gezien het sterk stijgende risico op het ontwikkelen van obesitas gerelateerde co-morbiditeiten (zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, slaapapneu,...) en het daaraan gekoppelde risico aan overlijden dient een behandeling worden aangeboden vanaf een BMI groter dan 25 kg/m2.

Dit zijn altijd kandidaten voor een chirurgische ingreep. Indien gewenst kan er ook gekozen worden voor een conservatieve aanpak.

We onderscheiden drie groepen waarbij een behandeling aangeboden wordt.

3 Groepen


Mensen met een BMI 25-35 KG/M2

Deze patiënten dienen intensieve dieetbegeleiding te volgen, gecombineerd met een revalidatieprogramma, om succesvol gewichtsverlies te bekomen en het risico of ontwikkelen van de co-morbiditeiten (zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, slaapapneu,...) te beperken. Indien reeds 1 van deze co-morbideiten aanwezig is, kan je met deze behandelingswijze de risico’s onder controle houden. Voor meer informatie, neem contact op met het secretariaat.

Mensen met een BMI 35-40 KG/M2

Bij deze patienten wordt er een polysomnografisch onderzoek gepland op slaapapneu of OSAS uit te sluiten. Indien nodig wordt ook een endocrinologisch onderzoek gepland om eventuele aanwezigheid van diabetes en andere stofwisselingsziekten vroegtijdig op te sporen. Indien er diabetes of slaapapneu wordt vastgesteld, komt reeds in aanmerking voor een chirurgische ingreep. Uiteraard is het ook mogelijk om op een conservatieve manier u gewicht aan te pakken. Een afspraak bij de dietisten en de revalidatie zal gemaakt worden.

Mensen met een BMI > 40 KG/M2

Dit zijn altijd kandidaten voor een chirurgische ingreep. Indien gewenst kan er ook gekozen worden voor een conservatieve aanpak.